Vista parcial de la fachada de Els Calderers vista es esquerzo.